Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thông báo thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), theo đó:

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Công văn số 4623/SGD&ĐT-VP ngày 12/12/2016, Viện Quốc tế Pháp ngữ là 1 trong 12 đơn vị đáp ứng đủ  điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng nêu trên, với 2 trình độ cơ bản và nâng cao.

Trung tâm Quản lý đào tạo và bồi dưỡng trực thuộc Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian thi: Trung tuần các tháng.

Xem lịch thi cụ thể các tháng tại đây: Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Địa điểm thi: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Hình thức thi: 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

4. Lệ phí ôn, thi và cấp chứng chỉ: 1.700.000 đồng (một triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn)

5.Ôn thi:

- Thời gian: 6 buổi (các buổi tối và thứ bảy, chủ nhật)

- Nội dung: kiến thức và kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, gồm 6 mô đun.

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

- Đơn đăng kí học ôn và dự thi (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao một trong các giấy tờ: CMND, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai;

- Ba (03) ảnh 4 x 6 cm (theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 6 tháng trước ngày đăng ký dự thi, mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh).

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

- Nhận hồ sơ tại: Trung tâm Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Viện Quốc tế Pháp ngữ - Phòng 602, Nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.37549505.

- Đăng ký ôn tập, thi, nhận thông tin trực tuyến các kì thi tại đây: Đăng ký


Tuyển sinh và Học Bổng