IFI ký kết hợp tác với Công ty ODOC (Nhật Bản)

IFI ký kết hợp tác với Công ty ODOC (Nhật Bản)

 15:01 08/05/2020

Ngày 06/05/2020, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty ODOC (Nhật Bản) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các chương trình đào tạo quản trị nhân sự trong thời đại số.