IFI làm việc với Tổ chức hợp tác Quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan

IFI làm việc với Tổ chức hợp tác Quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan

 10:54 15/12/2023

Ngày 13/12, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi làm việc với Tổ chức hợp tác Quốc tế về giáo dục Đại học Hà Lan (Nuffic). Buổi làm việc nhằm giới thiệu về thành tựu và định hướng của hai bên, đồng thời thảo luận về một số hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian sắp tới.

global fanpage
VNU
global fanpage