Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa IFI và VietnamBankers

Lễ ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện giữa IFI và VietnamBankers

 11:35 26/12/2018

Sáng ngày 21/12/2018, tại nhà C3 Đại Học Quốc Gia Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Viện Quốc Tế Pháp Ngữ - IFI và Vietnam Bankers. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.