Danh sách các học viên đi thực tập tại Pháp năm 2016

Năm 2016, chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin của Viện có tổng số 12 học viên đi thực tập tốt nghiệp tại Pháp

Thông báo danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp năm 2016 (đợt 2)

Danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp đợt 2 (2016)

Thông báo danh sách học viên nhận học bổng thực tập tại Pháp năm 2016 (đợt 1)

Danh sách nhận học bổng thực tập tại Pháp đợt 1 (2016)