BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

co cau to chuc

 

Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo - Viện trưởng:

TS. Ngô Tự Lập

Phòng 107, Nhà E5, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 368

(84-24) 3795 7938

Email: lapnt@vnu.edu.vn

Vien truong Ngo Tu Lap

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Viện:

TS. Hồ Tường Vinh

Phòng 602, Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 +269

Email: vinhht@vnu.edu.vn

Phó Viện trưởng: 

TS. Phùng Danh Thắng

Phòng 103, Nhà E5, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-24) 3745 0173 + 306

Email: danhthang.phung@vnu.edu.vn

PThang

 

Cố vấn Ban lãnh đạo

GS. Michel Mouyssinat (Cộng hòa Pháp)

Địa chỉ: 71 Rue Aldona, 33400 Talence, Pháp

ĐT: (+33) 5 56 37 41 79

Email: mmouyssinat@hotmail.com

18221858 10209189728877377 9122438628626218328 n