Cuộc thi của OIF: Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng - #RiSk[Solutions]

Cuộc thi của OIF: Hackathon tìm kiếm giải pháp an toàn thông tin mạng - #RiSk[Solutions]

 12:56 23/09/2016

Khám phá những hệ thống thông tin tương tự với những hệ thống được sử dụng trong quản lý hành chính công, với mục tiêu tìm ra những lỗ hổng an toàn thông tin xuất hiện trong quá trình sử dụng hàng ngày và đề ra những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những

Hội thảo Giáo dục đại học Pháp 2016

 15:36 28/10/2016

Hội thảo Giáo dục đại học Pháp 2016

CLB Cựu học viên

 17:16 18/11/2016

CLB Cựu học viên

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

 09:54 26/12/2016

Thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Dự án Số hóa Di sản văn hóa

 15:59 28/12/2016

Dự án Số hóa Di sản văn hóa

Tạp chí FAP

 15:52 22/02/2017

Tạp chí FAP

Diễn đàn ISSF 2017

 11:27 22/06/2017

Diễn đàn ISSF 2017

Slam thơ

 16:29 12/02/2018

Slam thơ

điện ảnh 4.0

 10:57 12/02/2019

điện ảnh 4.0

CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ DU LỊCH-KHÁCH SẠN 4.0

 16:00 11/11/2019

CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN TRỊ DU LỊCH-KHÁCH SẠN 4.0

global fanpage
global fanpage