Khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm - Software Tester năm 2024

Khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm - Software Tester năm 2024

 15:38 13/01/2024

Ngày 13/01 vừa qua, tại Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN đã tổ chức khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester). Đây là chương trình học bổng hợp tác giữa IFI, Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) và Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tài năng Việt Nam” (Solidarité Talents Vietnam).

Phỏng vấn cấp học bổng Khoá đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester)

Phỏng vấn cấp học bổng Khoá đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester)

 17:06 15/11/2023

Ngày 15/11/2023, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi phỏng vấn cấp học bổng Đợt I cho Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester). Đây là chương trình học bổng hợp tác giữa IFI, Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) và Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tài năng Việt Nam” (Solidarité Talents Vietnam).

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software tester)

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software tester)

 11:32 06/10/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về chương trình học bổng 100% học phí Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester) và cơ hội thực tập, làm việc tại doanh nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp, ưu tiên cho các bạn trẻ mong muốn chuyển đổi hoặc định hướng nghề nghiệp sang lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng chưa có đủ điều kiện thuận lợi. Đây là chương trình học bổng hợp tác giữa IFI, Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) và Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tài năng Việt Nam” (Solidarité Talents Vietnam).

global fanpage
VNU
global fanpage