tuyen-dung

Thông báo tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông và tuyển sinh

 01:56 29/08/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển dụng 02 Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Tuyển sinh