Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ A2.1

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ A2.1

 10:31 16/12/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Pháp trình độ A2.1.

Tiếng Pháp v2

Chương trình Dự bị tiếng Pháp

 15:27 14/02/2023

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh các lớp Dự bị tiếng Pháp với 50% chương trình do giáo viên bản ngữ giảng dạy.

Banner DBNN Tiếng Pháp

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ B1.1

 17:00 14/10/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) trân trọng thông báo tuyển sinh lớp tiếng Pháp trình độ B1.1.

global fanpage
VNU
global fanpage