Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi và bình chọn Cuộc thi Thiết kế logo Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Quốc tế Pháp ngữ

Thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi và bình chọn Cuộc thi Thiết kế logo Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Quốc tế Pháp ngữ

 14:55 31/03/2023

Cuộc thi Thiết kế logo Kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Quốc tế Pháp ngữ đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của thí sinh trong và ngoài nước. Nhằm tạo điều kiện để Cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, góp phần phát triển tinh thần “Sáng tạo không biên giới” của IFI, Ban tổ chức thông báo gia hạn thời gian nhận bài dự thi và bình chọn của Cuộc thi.

Logo của IFI

 11:00 11/04/2017

global fanpage
global fanpage