Thông báo tuyển sinh: Lớp luyện thi tiếng Anh VSTEP trình độ B2

Thông báo tuyển sinh: Lớp luyện thi tiếng Anh VSTEP trình độ B2

 13:07 27/10/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh Lớp luyện thi Tiếng Anh VSTEP (Trình độ B2).

Thông báo tuyển sinh: Lớp tiếng Anh IELTS cho mọi trình độ

Thông báo tuyển sinh: Lớp tiếng Anh IELTS (cho mọi trình độ)

 15:34 06/10/2023

Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh Lớp Tiếng Anh IELTS cho mọi trình độ

global fanpage
global fanpage