Học viên IFI tham gia "Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế"

Học viên IFI tham gia "Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế"

 09:23 30/07/2020

Không chỉ học tập và nghiên cứu, các học viên của Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) cũng thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu với sinh viên các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, như các hoạt động văn hóa, thể thao.

global fanpage
global fanpage