Big Data và Công nghệ mã nguồn mở

Big Data và Công nghệ mã nguồn mở

 10:44 23/04/2021

Big Data là dữ liệu được lưu trữ dưới dạng số hoá, khối lượng thông tin lớn, tốc độ tạo ra thông tin nhanh, Tính chất quan hệ của thông tin phức tạp. Luôn cần phương thức mới để tính toán và tối ưu tốc độ tính toán để hỗ trợ con người có thể thống kê, so sách hay phân tích dữ liệu. Nói chung, big data là thể loại dữ liệu vượt quá khả năng tính toán bằng các hệ thống máy móc, phần mềm mà chúng ta được biết. Nếu thu thập dữ liệu đúng và đầy đủ Big Data có thể hỗ trợ các doanh nghiệp hầu hết trong mọi lĩnh vực.

global fanpage
VNU
global fanpage