Capture

VNU-IFI tuyển Đại sứ truyền thông 2024

 13:41 17/01/2024

Khoa Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN (VNU-IFI) thông báo tuyển Đại sứ truyền thông năm 2024.

global fanpage
VNU
global fanpage