Bài hát và Biểu tượng

 11:04 05/04/2017

Tên bài hát chính thức của IFI chính là khẩu hiệu của Viện, "Sáng tạo không biên giới" do Viện trưởng Ngô Tự Lập sáng tác. Bài hát có 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Pháp, có thể hát theo phong cách ngợi ca hoặc phong cách nhạc trẻ.

global fanpage
global fanpage