Lễ khai giảng Khóa đào tạo ngắn hạn Kiểm thử phần mềm (Software Tester) - Năm học 2023-2024

Lễ khai giảng Khóa đào tạo ngắn hạn Kiểm thử phần mềm (Software Tester) - Năm học 2023-2024

 10:56 12/03/2024

Ngày 09/3/2024, tại Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Lễ khai giảng Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester) với sự tham dự của các đại biểu từ Đại sứ quán Pháp, Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp (AACFV), Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) và Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX. Đây là khoá đào tạo nằm trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tài năng Việt Nam” (Solidarité Talents Vietnam) - một dự án hợp tác giữa IFI, AAFV và FUNiX được khởi xướng từ tháng 10/2023.

Khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm - Software Tester năm 2024

Khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm - Software Tester năm 2024

 15:38 13/01/2024

Ngày 13/01 vừa qua, tại Nhà E5, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN đã tổ chức khai mạc Khóa đào tạo Kiểm thử phần mềm (Software Tester). Đây là chương trình học bổng hợp tác giữa IFI, Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam (AAFV) và Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX trong khuôn khổ chương trình “Hỗ trợ tài năng Việt Nam” (Solidarité Talents Vietnam).

global fanpage
VNU
global fanpage