Xemina nghiên cứu tại IFI

Buổi xemina nghiên cứu được trình bày ngày thứ 5, 22/12 vào lúc 14h, tại Hội trường Amphi của IFI.Người trình bày : Nguyen Hong QuangTiêu đề: Certification Informatique et Internet pour les...

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Buổi bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Bùi Chí Dũng và Tạ Xuân Hiền sẽ được thực hiện tại Hội trường Amphi, thứ 4 ngày 14/12/2011Vào lúc 14h, sinh viên Tạ Xuân Hiền"Biomechanics Computer-Aided...

Xê-mi-na của công ty Pentalog tại IFI

Buổi xemina của Công ty Pentalog sẽ được trình bày tại Hội trường Amphi vào ngày thứ 5 :    Người trình bày : Aymeric Libeau, CCO Pentalog (Chief Cloud Officer)    Tiêu đề...

Môn học "Cơ sở dữ liệu nâng cao" từ ngày 13 đến 23 tháng 12 năm 2011

Thầy Alain Pirotte, giảng viên Đại học Công giáo Lu-vanh sẽ sang giảng môn "Cơ sở dữ liệu nâng cao" cho sinh viên lớp Master 1 của IFI, từ ngày 13 đến 23 tháng 12 năm 2011.

Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 2, ngày 28/11/2011, tại Hội trường Amphi của IFI diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của Vũ Quang HuyVào lúc 14h,Tiêu đề : "Phương pháp và các công cụ mô hình hóa và...