[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

[Tuyển dự án] Đợt sơ tuyển tháng 03/2020 - Dự án khả thi để đầu tư vốn

Căn cứ vào yêu cầu tìm kiếm Dự án để đầu tư từ các đối tác của IFI, 3i trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đang có dự án khả thi để kêu gọi vốn đầu tư, tham dự sơ tuyển tháng 03/2020.

[TUYỂN DỰ ÁN] Hội đồng 27/12/2019 - Sơ tuyển dự án khả thi đầu tư vốn

[TUYỂN DỰ ÁN] Hội đồng 27/12/2019 - Sơ tuyển dự án khả thi đầu tư vốn

Ngày 27/12/2019 vừa qua, tại nhà C3 Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra vòng sơ tuyển tìm kiếm Dự án để đầu tư từ các đối tác của IFI.

Đối tác 3i

3i có các đối tác trong nước và quốc tế, đến từ nhiều Khu vực, Quốc gia trên thế giới, từ trong và ngoài cộng đồng Pháp ngữ.

global fanpage
global fanpage