Tổng kết Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho sinh viên

Tổng kết Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” dành cho sinh viên

Trong các ngày 27, 28, 29/8/2020 và sáng ngày 06/9/2020, tại tầng 10 nhà A1 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HAUI), Viện Quốc tế Pháp ngữ đã tổ chức Khoá đào tạo “Tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” thuộc Đề án Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với nhiệm vụ “Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội”

Ảnh tập huấn khóa 2

Khóa tập huấn nâng cao năng lực thực hành hỗ trợ khởi nghiệp cho các nhà quản lý vận hành vườn ươm khởi nghiệp ĐMST

Chuỗi khóa tập huấn “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, thuộc Đề án 844 của Bộ Khoa học và Công Nghệ, do Viện Quốc tế Quốc tế Pháp ngữ (IFI) chủ trì.

Hội thảo quốc tế "Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Hội thảo quốc tế "Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và Kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Ngày 02/07/2020, Hội thảo “Vai trò của người điều hành trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển Vườn ươm khởi nghiệp ĐMST” đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội.

Lễ Khai mạc khóa tập huấn "Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Lễ Khai mạc khóa tập huấn "Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo"

Ngày 02/07/2020, tại Phòng học Thông minh của Vườn ươm 3i, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) đã diễn ra Lễ Khai mạc khóa tập huấn “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

icon thong bao

Thông báo tuyển sinh các khóa tập huấn “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), trân trọng kính mời quý vị đăng ký tham gia các khóa tập huấn “Nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST)” dành riêng cho các cá nhân quản lý, vận hành doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, cá nhân và tổ chức đầu tư vốn cho khởi nghiệp ĐMST.

global fanpage
global fanpage