Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

Thứ sáu - 23/10/2015 15:06

Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

(Cập nhật đến ngày 30.9.2015)

 

TT

Tên văn bản

Quyết định/Thời gian ban hành

Hiệu lực thực hiện

1

  Quy định (tạm thời) về việc nâng bậc lương       trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức,      người lao động thuộc Viện Tin học Pháp ngữ

  Quyết định số 19/QĐ-IFI ngày  25/11/2014

 Còn hiệu lực

2

  Quy định về tổ chức và hoạt động của Viện    Quốc tế Pháp ngữ

  Quyết định số 5033/QĐ-ĐHQGHN ngày  22/12/2014

 Còn hiệu lực

3

 Quy chế Chi tiêu Nội bộ của Viện Quốc tế  Pháp ngữ

  Quyết định số 23/QĐ-IFI ngày 17/3/2015

 Còn hiệu lực

4

  Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị   chức năng, chuyên môn thuộc Viện Quốc tế   Pháp ngữ

  Quyết định số 26/QĐ-IFI ngày 30/3/2015

 Còn hiệu lực

5

  Quy chế làm việc của Viện

  Quyết định số 27/QĐ-IFI ngày 30 /3/  2015

 Còn hiệu lực

6

  Chiến lược Phát triển Viện Quốc tế Pháp ngữ   đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 (Xem văn bản tại đây)

  Quyết định số 45/QĐ-IFI ngày 27/5/2015 

 Còn hiệu lực

7

  Quy định Tuyển dụng Viên chức của Viện    Quốc tế Pháp ngữ

  Quyết định số 46/QĐ-IFI ngày 04/6/2015

 Còn hiệu lực

8

  Quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh viên   chức quản lý thuộc thẩm quyền Viện Quốc tế   Pháp ngữ

  Quyết định số 47/QĐ-IFI ngày 04/6/2015

 Còn hiệu lực

9

  Quy định Tổ chức và hoạt động của Trung    tâm Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng

  Quyết định số 48 ngày 12/6/2015

 Còn hiệu lực

10

  Quy định quản lý học viên

  Quyết định số 58/QĐ-IFI ngày 08/7/2015

 Còn hiệu lực

11

  Chiến lược phát triển khoa học Công nghệ    Viện Quốc tế Pháp ngữ

 (Xem văn bản tại đây)

  Quyết định số 67/QĐ-IFI ngày 12/8/2015 

 

 Còn hiệu lực

12

  Hướng dẫn tổ chức thực hiện hoạt động    thanh tra của Viện Quốc tế Pháp ngữ

  Hướng dẫn số 71/HD-IFI ngày 13/8/2015

 Còn hiệu lực

13

  Nội quy tiếp công dân của đơn vị

  Quyết định số 72/QĐ-IFI ngày 13/8/2015

Còn hiệu lực

14

  Quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước tại Viện  Quốc tế Pháp ngữ

  Quyết định số 73/QĐ-IFI ngày 13/8/2015

 

 Còn hiệu lực

15

  Quy định Quản lý hoạt động khoa học công  nghệ Viện Quốc tế Pháp ngữ

  Quyết định số 75/QĐ-IFI ngày 20/8/2015

 Còn hiệu lực

16

  Quy định quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

  Quyết định số 76/QĐ-IFI ngày 20/8/2015

 Còn hiệu lực

17

  Quy định phát triển, quản lý, sử dụng nguồn    thu ngoài ngân sách nhà nước cấp tại Viện  Quốc tế Pháp ngữ

  Quyết định số 97/QĐ-IFI ngày 07/9/2015

Còn hiệu lực

18

  Quy định quản lý nghiên cứu sinh, thực tập    sinh

  Quyết định số 140/QĐ-IFI ngày  30/9/2015

 Còn hiệu lực

 

                                                                                                                                                                                           


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Mã chống spam   

Những tin mới hơn

global fanpage
global fanpage