Thông báo tuyển sinh đợt 2 chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) 2020-2021

Thông báo tuyển sinh đợt 2 chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính (Fintech) 2020-2021  

Viện Quốc tế Pháp ngữ trân trọng thông báo tuyển sinh đợt 2 Chương trình Thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ Tài chính Fintech. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa IFI và Đại học Quản lý Normandie (EM Normandie, CH Pháp) tổ chức, đào tạo bằng tiếng Anh và bằng tốt nghiệp được EM Normandie cấp có giá trị quốc tế.

Copy of ĐĂNG KÝ 10 14 8 2017NHẬN NGAY HỌC BỔNG

Thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiếng Anh & tiếng Pháp tiền thạc sĩ (A1-B2)

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình dự bị tiếng Anh & tiếng Pháp tiền thạc sĩ. Chương trình do các giáo viên người Việt và người bản ngữ trực tiếp đảm nhiệm.

Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (Fintech) 2020-2021

Thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (Fintech) 2020-2021

Ngoài việc có được các kiến thức, kỹ năng cập nhật và nâng cao về tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, với chương trình thạc sĩ Ngân hàng, Tài chính và Công nghệ tài chính (Fintech) của Đại học Quản lý Normandie (EM Normandie) đào tạo tại IFI, bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực Fintech (Công nghệ Tài chính).

IFI khởi động chương trình Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam

IFI khởi động chương trình Thạc sĩ Fintech đầu tiên tại Việt Nam

(phunumoi.net.vn) Fintech (công nghệ trong tài chính) đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược, một ngành công nghiệp nhiều tiềm năng.

Thông báo Tuyển sinh và Học bổng Chương trình Thạc sỹ CNTT năm 2020

Thông báo Tuyển sinh và Học bổng Chương trình Thạc sỹ CNTT năm 2020

Viện Quốc tế Pháp ngữ trân trọng thông báo tuyển sinh và học bổng chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020.