Grey elegant We are hiring instagram post announcement

Tuyển dụng Chuyên viên đối ngoại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển

 03:53 23/12/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ , Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên đối ngoại. Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo

Tuyển dụng chuyên viên phụ trách đào tạo

 15:01 13/12/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) thông báo tuyển dụng Chuyên viên phụ trách đào tạo. Môi trường làm việc quốc tế, chuyên nghiệp, năng động, trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên

 03:00 31/10/2022

IFI tiếp tục bổ sung nhân sự trình độ cao tham gia trực tiếp vào công tác Quản lý, Giảng dạy và Nghiên cứu làm việc tại các đơn vị thuộc Viện.

tuyen-dung

Thông báo tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông và tuyển sinh

 01:56 29/08/2022

Viện Quốc tế Pháp ngữ (gọi tắt là IFI) thông báo tuyển dụng 02 Chuyên viên phụ trách Truyền thông và Tuyển sinh

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên năm 2022

 21:13 26/04/2022

IFI trân trọng kính mời các ứng viên có tài năng và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của IFI nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới giáo dục Việt Nam nói chung, gia nhập đội ngũ của IFI.