Bài giảng « Lập trình ràng buộc » từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 4 năm 2013

Nhận lời mời của IFI, từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 4 năm 2013, Giáo sư Yves Deville trường Đại học Công giáo Louvain (Bỉ) sẽ trình bày các bài giảng về "Lập trình...

Hội thảo tuần này tại IFI ngày 28/3/2013

  Tuần này tại IFI sẽ diễn ra buổi hội thảo do nghiên cứu sinh Hồ Thế Nhân (Phòng MSI) trình bày   + Ngày: Thứ Năm ngày 28/3/2013+ Thời gian: lúc 14h + Địa điểm: Hội trường IFI +...

Hội thảo tại IFI tuần này, thứ Năm ngày 14/3/2013

Tuần này, tại IFI diễn ra hội thảo nghiên cứu chủ đề «Epidémiologie moléculaire et métagénomique à haut débit sur la grille » do Tiến sỹ Doãn Trung Tùng trình...

Hội thảo tại IFI ngày 17 tháng 1 năm 2013

FRONTPAGE_NO_TRANSLATION_AVAILABLE Tuần này tại IFI sẽ diễn ra hội thảo do Cô Muriel Visani Giảng viên - Nghiên cứu trường Đại học La Rochelle (Lab 3i - Khoa Tin) trình bày. -...

Giao lưu toàn thể sinh viên các khóa Cao học Pháp ngữ tại Hà Nội

Destination Hanoï pour étudier en français   Cambodgiens, français, laos, sénégalais, ou encore burkinabés, ils sont 110 à avoir choisi la capitale vietnamienne pour poursuivre leurs études...