Capture

Báo điện tử Tổ quốc: Cơ hội tham quan ảo Nhà hát Lớn Hà Nội

Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN bàn giao công trình Tham quảo Nhà hát lớn cho Nhà hát lớn Hà Nội. Sản phẩm tham quan dựa trên ứng dụng công nghệ số giúp người xem tiếp cận dễ dàng các kiến trúc độc đáo tại bất kỳ nơi đâu.

Không gian đô thị trong các tác phẩm: "Nam et Sylvie" của Phạm Duy Khiêm và "Des Femmes assises ça et là" của Phạm Văn Ký

Không gian đô thị trong các tác phẩm: "Nam et Sylvie" của Phạm Duy Khiêm và "Des Femmes assises ça et là" của Phạm Văn Ký

Bài phân tích của Nguyễn Giáng Hương: « L’espace métropolitain dans Nam et Sylvie de Pham Duy Khiem et Des Femmes assises ça et là de Pham Van Ky », đăng trên tạp chí khoa học Nouvelles francographies, Société des professeurs français et francophones d’Amérique, Vol. 5, n°1, 2015, pp. 133-144.

global fanpage
global fanpage