Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2015 thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015.

Viện Quốc tế Pháp ngữ khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ đã long trọng tổ chức Lễ Khai mạc kỳ thi tuyển dụng vào lúc 8h ngày 19/01/2016.

Thông báo thi tuyển viên chức Viện Quốc tế Pháp ngữ năm 2015

Viện Quốc tế Pháp ngữ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức và kế hoạch thi tuyển viên chức của Viện năm 2015.

Hội thảo góp ý Đề án mở chương trình đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ chuyên ngành Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp

Hội thảo góp ý Đề án mở chương trình đào tạo thí điểm trình độ tiến sĩ chuyên ngành Mô hình hóa và mô phỏng tin học các hệ thống phức tạp do Viện Quốc tế Pháp ngữ đang triển khai xây dựng đã được tổ chức vào ngày 17/11/2015 tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

Danh mục các văn bản quản lý nội bộ Viện Quốc tế Pháp ngữ

global fanpage
global fanpage