Chương trình đào tạo tại IFI cho tôi cơ hội trở thành nhà quản lý trong tương lai

Chương trình đào tạo tại IFI cho tôi cơ hội trở thành nhà quản lý trong tương lai

Chia sẻ của học viên DZOULOU Vinci Savitri, chương trình thạc sĩ CNTT khóa 20

Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Chia sẻ của học viên Nguyễn Quốc Khải, chương trình Thạc sĩ CNTT khóa 19, học bổng toàn phần và học bổng thực tập tại phòng nghiên cứu LARIS, trường Quốc tế Khoa học xử lý thông tin EISTI, Cộng hòa Pháp

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Chia sẻ của học viên ATREVI Dieudonné Fabrice, chương trình thạc sĩ CNTT khóa 18

global fanpage
VNU
global fanpage