DAAS 2020

CHUỖI HỘI THẢO KHOA HỌC LIÊN NGÀNH DIDEROT

Mang tên nhà tư tưởng bách khoa vĩ đại người Pháp Denis Diderot, chuỗi Hội thảo Khoa học Liên ngành DAAS (Diderot Advanced Academic Seminars) do Viện Quốc tế Pháp ngữ khởi xướng và tổ chức thường niên, là một diễn đàn học thuật quốc tế, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu và trao đổi của các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

 

Vi Eng

Thông báo thay đổi hình thức tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics 2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, nhằm đảm bảo an toàn về y tế đồng thời tăng cường khả năng kết nối với các đại biểu, diễn giả toàn thế giới, ban tổ chức trân trọng thông báo thay đổi hình thức tổ chức Diễn đàn quốc tế Franconomics 2020:

Vi Eng

Thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức hội thảo quốc tế "Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đối số"

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo công tác tổ chức, kết nối quốc tế của hội thảo, Ban tổ chức quyết định thay đổi ngày tổ chức hội thảo quốc tế "Lãnh đạo và quản lý trong thời đại chuyển đối số", cụ thể như sau:

global fanpage
global fanpage