Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Ngày hội Tự Do Phần Mềm – SFD 2013

Tại Hà Nội hoạt động SFD bắt đầu từ 08h00 đến 17h00 tại Nhà D5 - Trường ĐH Bách Khoa, số 1 Đại Cồ Việt. Chương trình (tiếng Việt) tham khảo tại trang web của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam VFOSSA xem...

Tại Hà Nội hoạt động SFD bắt đầu từ 08h00 đến 17h00 tại Nhà D5 - Trường ĐH Bách Khoa, số 1 Đại Cồ Việt. Chương trình (tiếng Việt) tham khảo tại trang web của Câu lạc bộ Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam VFOSSA xem tại đây.

Tại thành phố Hồ Chí Minh SFD diễn ra từ 08h00 – 12h00 tại Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, quân 5. Chi tiết cụ thể (tiếng Việt) xem tại trang web của nhóm SaigonLUG.

Vào cửa tự do.

 

 

 Xem thêm chi tiết tại : http://hanoi.centre-linux.org/article.php3?id_article=130