Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Khóa đào tạo của IRD tại IFI tháng 10 năm 2009

Ngày 26, 27 và 28 tháng 10 năm 2009, IRD sẽ tổ chức tại IFI một khóa học với chủ đề "Mô hình hóa trên cơ sở các hệ thống tác tử". Nhân khóa học này, nhóm...

Ngày 26, 27 và 28 tháng 10 năm 2009, IRD sẽ tổ chức tại IFI một khóa học với chủ đề "Mô hình hóa trên cơ sở các hệ thống tác tử". Nhân khóa học này, nhóm nghiên cứu phòng MSI sẽ giới thiệu về dự án GAMA và PAMS đang được Đơn vị nghiên cứu quốc tế UMI 209 UMMISCO triển khai.

Tham gia khóa học này có 25 học viên đến từ Sénégal, Ma-rốc, Việt Nam, Ca-mơ-run và Pháp. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem trên : http://www1.ifi.auf.org/mediawiki/index.php/Training