Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Ký kết hợp tác với trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội

Ngày 20/8/2018, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc Tế Pháp ngữ (IFI) và trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội (USTH)

Ngày 20/8/2018, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Quốc Tế Pháp ngữ (IFI) và trường Đại học Khoa học  Công nghệ Hà Nội (USTH)

Tham dự buổi lễ, về phía Viện Quốc tế Pháp ngữ ( IFI) đại diện là ông Ngô Tự Lập - Viện trưởng và  các lãnh đạo phòng ban trực thuộc Viện. Về phía trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội, đại diện là ông Patrick Boiron - Hiệu trưởng cùng các lãnh đạo và cán bộ thành viên của Trường.

dsc03498 1

Hai bên đã có cuộc trao đổi và thống nhất hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ. Đồng thời, hai bên cũng cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, trách nhiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, dự án chung, góp phần đẩy mạnh việc giảng dạy - học tập và nghiên cứu của hai bên.

Nội dung các chương trình hợp tác cụ thể giữa Viện Quốc Tế Pháp ngữ (IFI) và trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội sẽ được chính thức hóa bằng việc kí kết thỏa thuận hợp tác song phương.