Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


IFI tham gia Ngày thông tin về chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ tại Pháp và các chương trình

Thu hút bởi chương trình đào tạo sau đại học chất lượng quốc tế cũng như những thuận lợi và cơ hội đi đôi với bằng cấp của IFI, đông đảo các bạn sinh viên và khách tham quan đã tới...

Thu hút bởi chương trình đào tạo sau đại học chất lượng quốc tế cũng như những thuận lợi và cơ hội đi đôi với bằng cấp của IFI, đông đảo các bạn sinh viên và khách tham quan đã tới tìm hiểu về việc theo học Thạc sỹ tin học tại IFI. Việc tham gia ngày Thông tin này giúp IFI được công chúng biết đến rộng rãi hơn và đồng thời giúp các bạn trẻ biết đến những khả năng nhận bằng kép mà ít tốn kém được cấp bởi một trường đại học Việt Nam là Đại học quốc gia Hà Nội và trường đại học Claude Bernard de Lyon 1 hoặc trường La Rochelle của Pháp.

 


 

 

le 10 mars 2012


Để biết thêm thông tin, các bạn có thể tham khảo tại

 http://www.auf.org/actualites/vietnam-promotion-masters-doctorats-francophones/