Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


IFI và trường Quản lý Normandie hợp tác trong lĩnh vực đào tạo từ xa

IFI và trường Quản lý Normandie hợp tác trong lĩnh vực đào tạo từ xa
Ngày 26/7/2017, Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng Ngô Tự Lập và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp và làm việc với ông Olivier Lamirault, Giám đốc Công nghệ Giáo dục thuộc Trường Quản lý Normadie (Cộng hòa Pháp) về lĩnh vực "E-learning"

Chiều ngày 26/7/2017, Lãnh đạo Viện gồm Viện trưởng Ngô Tự Lập và Phó Viện trưởng Hồ Tường Vinh đã tiếp ông Olivier Lamirault, Giám đốc Công nghệ Giáo dục thuộc Trường Quản lý Normadie (Cộng hòa Pháp).

Hai bên đã thảo luận về các khả năng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, trao đổi học viên và tiếp nhận học viên của IFI sang thực tập tại Trường Quản lý Normadie.  Đặc biệt, Trường Quản lý Normadie mong muốn có cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo từ xa (e-learning) với IFI nhất là khi IFI có nhiều học viên đến từ các nước Châu Phi.

IFI tiep Normandie Đáp lại, Lãnh đạo Viện cám ơn các đề xuất của Trường Quản lý Normadie và khẳng định sẵn sàng hợp tác với Trường Quản lý Normadie trong đào tạo, nghiên cứu và hi vọng quan hệ hợp tác này sớm được triển khai. Hai bên đã thống nhất sẽ tổ chức một buổi làm việc để bàn bạc cụ thể về các nội dung hợp tác giữa hai bên. 

 

ifi tiep normandie 2