Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc theo khuyến cáo WHO

Các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc theo khuyến cáo WHO
Tính đến ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế Việt Nam đã xác nhận tổng cộng 258 trường hợp nhiễm virus COVID-19. Tuy nhiên, 144 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, đặc biệt chưa có trường hợp tử vong nào.

Thông báo số 153/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, trước hết đến hết ngày 15/4/2020, tuyệt đối không được lơi lỏng, chủ quan.

Sau đây là các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại nơi làm việc theo khuyến cáo của WHO:

1

2

3

4

5

6

7

8