Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


IFI ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES)

Sau ba năm hợp tác hiệu quả, chiều ngày 15/02/2022, Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tiếp tục kí kết thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn 2022-2027.

Tại Lễ kí kết thỏa thuận, ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ và ông Lê Phước Minh, Viện trưởng IAMES đều khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên không hề mang tính cạnh tranh mà thực sự mang tới sự bổ trợ hoàn hảo cho nhau.

Thỏa thuận hướng tới mục tiêu phát huy nguồn lực và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, tổ chức sự kiện và chuyển giao khoa học công nghệ, đặc biệt trong việc kết nối với các đối tác tiềm năng tại Châu Phi và Trung Đông.

IFI và IAMES sẽ xây dựng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế nhằm phát triển các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ mà hai bên đang triển khai. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với IAMES một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Buổi lễ ký kết đã thành công tốt đẹp, các nội dung ký kết sẽ sớm được IFI và IAMES triển khai có hiệu quả trong thời gian tới.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa IFI và IAMES
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa IFI và IAMES