Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Xêmina nghiên cứu

Trong thời gian công tác tại Việt Nam, Ông Daniel Hagimont, giáo sư của Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Pháp, tới thăm Phòng nghiên cứu MSI của IFI. Nhân dịp này, ông sẽ trình...
Trong thời gian công tác tại Việt Nam, Ông Daniel Hagimont, giáo sư của Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse, Pháp, tới thăm Phòng nghiên cứu MSI của IFI.

Nhân dịp này, ông sẽ trình bày một bài thuyết trình với tiêu đề : "Autonomic administration of distributed applications: the TUNe project" tại Hội trường của IFI, thứ 3 ngày 24/5 vào lúc 14h.

Chào mừng các bạn đến tham dự,