Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Xêmina IFI vào thứ 5, ngày 14 tháng 10 năm 2010

Xêmina IFI vào thứ 5, ngày 14 tháng 10 năm 2010, lúc 14h tại Hội trường IFI. Người trình bày : Ông Michel Mouyssinat. Tiêu đề : Giám định tư pháp trong lĩnh vực tin họcTóm...
Xêmina IFI vào thứ 5, ngày 14 tháng 10 năm 2010, lúc 14h tại Hội trường IFI.

Người trình bày : Ông Michel Mouyssinat.

Tiêu đề : Giám định tư pháp trong lĩnh vực tin học

Tóm tắt : Bài trình bày được chia thành 3 phần :

Một bài giới thiệu ngắn về các cấp xét xử của Pháp và các đối tượng trong biên bản giám định.
Phần đầu giới thiệu về chuyên gia giám định tư pháp, điều lệ, nhiệm vụ của các tổ chức giám định trong hệ thống của Pháp và bối cảnh Việt Nam hiện nay.
Phần 2 sẽ dành để giới thiệu về chuyên gia giám định tư pháp trong lĩnh vực tin học. Để hiểu được bản chất của các tranh chấp, vai trò của chuyên gia,  một vài yếu tố luật pháp trong lĩnh vực tin học  nhất là các vấn đề liên quan đến hợp đồng, nghĩa vụ hợp đồng của các nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.