Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


document Franconomics 2019

Franconomics Vn backdrop v2 1000x500

Franconomics Vn backdrop v2 1000x500

TÀI LIỆU


Hợp tác Giáo dục Việt Nam – Châu Phi: Cơ hội mới cho giáo dục Việt Nam trước những thay đổi do cuộc CMCN 4.0
​Ông Nguyễn Trung Kiên, Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Châu Phi, Bộ Ngoại giao​


Thông qua Cựu sinh viên và Sinh viên thực hành nghề nghiệp để kết nối doanh nghiệp từ các trường đại học
Ông Nguyễn Quang Linh, Giám đốc đại học Huế​


Kinh nghiệm khởi nghiệp tại châu Âu
Ông Michel Mouyssinat, Nguyên Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ


Giới thiệu Vườn ươm 3I
Ông Nguyễn Văn Hiển, Giám đốc phòng nghiên cứu Truyền thông, Viện Quốc tế Pháp ngữ​


Thách thức của luật pháp đối với vấn đề bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội
Ông Jean – Paul Pastorel, Phó hiệu trưởng trường Đại học Polynésie Francaise​


Mối quan hệ giữa cơ quan nghiên cứu, đại học và doanh nghiệp
Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi​


Bí mật của Công nghệ số
Ông Pierre Bonnet, Giám đốc Tibco Orchestra Network


Những thách thức của lĩnh vực du lịch trong thời đại số: Trường hợp Polynésie Francaise
Ông Yann Rival, Giám đốc Trung tâm Ngheien cứu du lịch khu vực Châu Đại Dương


Quản lý tài năng trong kỷ nguyên số
Ông Haruo Oka, Sáng lập/ Tổng giám đốc ODOC