Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Trao bằng kép cho khóa sinh viên P13, chuyên ngành Hệ thống & Mạng

Trong khuôn khổ Thỏa thuận ký kết giữa Trường Đại học Claude Bernard Lyon và IFI, sáng 27 tháng 9 năm 2010,  bà Dominique Marcel Chatelin, Hiệu phó phụ trách đối ngoại của Trường đã trao...

Trong khuôn khổ Thỏa thuận ký kết giữa Trường Đại học Claude Bernard Lyon và IFI, sáng 27 tháng 9 năm 2010,  bà Dominique Marcel Chatelin, Hiệu phó phụ trách đối ngoại của Trường đã trao bằng Thạc sĩ  "Ngành tin học, chuyên ngành Mạng" của Trường Đại học Claude Bernard Lyon cho sinh viên khóa 13, chuyên ngành "Hệ thống & Mạng" của Viện Tin học Pháp ngữ IFI