Viện Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Môn học "Mạng không dây và di động" tại IFI tháng 11 năm 2009

Thầy Guillaume Chelius, giảng viên trường Đại học sư phạm Lyon (Pháp) sẽ sang giảng môn học "Mạng không dây và di động" cho sinh viên lớp Master 2 của IFI, chuyên ngành "Hệ thống và mạng", từ...
Thầy Guillaume Chelius, giảng viên trường Đại học sư phạm Lyon (Pháp) sẽ sang giảng môn học "Mạng không dây và di động" cho sinh viên lớp Master 2 của IFI, chuyên ngành "Hệ thống và mạng", từ ngày 2 đến 13 tháng 11 năm 2009.