Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Lịch bảo vệ luận văn đợt 2 của học viên khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Lịch bảo vệ luận văn của học viên Thạc sĩ Công nghệ thông tin trong hai ngày 30/11 và 1/12/2015.

Trong hai ngày 30/11 và 01/12/2015, tại Phòng họp của IFI, tầng 2, Nhà C3, các học viên khóa 18 Thạc sĩ Công nghệ thông tin có tên dưới đây sẽ bảo vệ luận văn cuối khóa học:

Ngày 30/11:

1. Học viên Lê Ngọc Luyện

Đề tài : Phát triển một hệ nhận dạng cho Dữ liệu lớn: ứng dụng cho dữ liệu Phenotyping về lúa (O. Sativa)

2. Học viên POLLA DE NDJAMPA Félix-Bazin

Đề tài: Thiết lập một mô hình lọc dữ liệu

Ngày 01/12

1. Học viên NOUCKSA Bounthong

Đề tài: Nghiên cứu các tấn công an ninh bằng bộ đo thông minh của lưới thông minh

2. Học viên Nguyễn Quang Duy

Đề tài: Mô hình đa mạng chủ trong Internet kết nối vạn vật

3. Học viên Đỗ Thanh Bình

Đề tài: Nắm bắt chuyển động cứng trong các phần bị che lấp

4. Học viên Đào Thị Duyên

Đề tài: Thiết kế, phân tích và phát triển một thuật toán di truyền tương tác để tạo sinh ảnh dựa theo hướng dẫn của đánh giá con người: dự án PermutoPainter