Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Khai giảng lớp Master 2 - IFI

Thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2012, sinh viên khóa 16 của IFI bắt đầu học lớp Master 2 với hai chuyên ngành: "Truyền dữ liệu & Mạng máy tính" (12 sinh viên - 9 sinh viên Việt Nam, 3 sinh...

Thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 2012, sinh viên khóa 16 của IFI bắt đầu học lớp Master 2 với hai chuyên ngành: "Truyền dữ liệu & Mạng máy tính" (12 sinh viên - 9 sinh viên Việt Nam, 3 sinh viên châu Phi) và "Trí tuệ nhân tạo & Đa phương tiện » (6 sinh viên Việt Nam, 6 sinh viên Pháp). Trong khuôn khổ chương trình trao đổi hàng năm, IFI đón 6 sinh viên của Đại học La Rochelle theo học lớp "Trí tuệ nhân tạo & Đa phương tiện » trong học kỳ 1 năm học 2012-2013.

Chúc tất cả các thầy cô và các bạn sinh viên một năm học mới nhiều thành công!

 

Lớp"Truyền dữ liệu & Mạng máy tính"

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lớp "Hệ thống thông minh & Đa phương tiện"

22