Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Chào mừng Khai giảng chương trình Master 1 - IFI !

Năm thứ nhất tức Master 1 tại IFI gồm các môn chung, năm thứ hai tiếp theo sẽ đi sâu vào chuyên ngành. Sinh viên sẽ được xếp lớp theo nguyện vọng, chọn một trong hai chuyên ngành : "Truyền dữ liệu &...

Năm thứ nhất tức Master 1 tại IFI gồm các môn chung, năm thứ hai tiếp theo sẽ đi sâu vào chuyên ngành. Sinh viên sẽ được xếp lớp theo nguyện vọng, chọn một trong hai chuyên ngành : "Truyền dữ liệu & Mạng máy tính" hoặc "Trí tuệ nhân tạo & Đa phương tiện» và khi tốt nghiệp sẽ được nhận bằng của Đại học Quốc gia Hà Nội và một trong hai trường đại học của Pháp là đối tác đồng cấp bằng.

Chúc các bạn sinh viên một năm học mới thành công tốt đẹp!