Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bảo vệ luận văn tốt nghiệp

Thứ 6, 25/11/2011, tại Hội trường Amphi diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên Bùi Thị Mai AnhVào lúc 14h,"Modèle de dégradation d’images de documents anciens pour la génération de...
Thứ 6, 25/11/2011, tại Hội trường Amphi diễn ra buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên Bùi Thị Mai Anh

Vào lúc 14h,

"Modèle de dégradation d’images de documents anciens pour la génération de données synthétiques et Analyse de complexité des bases d’images"

Hội đồng bảo vệ gồm :

   1. Thầy Alain Boucher, Phụ trách đào tạo IFI, chủ tịch
   2. Cô Nguyen Thi Oanh, giảng viên tin học, ĐHBK Hà Nội, phản biện
   3. Thầy Victor Moraru, giảng viên tin học IFI, thư ký
   4. Thầy Richard Canal, Đồng viện trưởng IFI, giám khảo
   5. Cô Vũ Thị Hương Giang, giảng viên tin học, ĐHBK Hà Nội, giám khảo