Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » từ « 21/10 đến 31/10 năm 2013

 Thầy Anthony Busson trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) sẽ có các bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » cho sinh viên lớp Master 2 chuyên ngành "Truyền...

 

Thầy Anthony Busson trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) sẽ có các bài giảng « Mạng không dây ad-hoc » cho sinh viên lớp Master 2 chuyên ngành "Truyền dữ liệu & Mạng máy tính" từ ngày 21 tháng 10 đến 31 tháng 10 năm 2013.


Nhiệt liệt chào đón thầy Anthony Busson !