Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


(Le Courrier du Vietnam - Phóng sự) Khám phá Việt Nam cùng các sinh viên Pháp ngữ

Ảnh

Ảnh

Thăm quan du lịch kết hợp giao lưu văn hóa là hoạt động thường niên nằm trong chương trình đào tạo của Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) dành cho các học viên quốc tế mới. Năm nay, hoạt động này tổ chức vào tháng 7, dành cho các học viên chương trình đào tạo Thạc sỹ Thông tin – Truyền thông khóa đầu tiên và chương trình đào tạo Thạc sỹ Công nghệ thông tin.

Nhân dịp này, Kênh Truyền hình Thông tấn VNews đã phát sóng phóng sự về chuyến thăm quan của học viên IFI tới nhà máy Vinfast và Vịnh Hạ Long trong chuyên mục Không gian Pháp ngữ, ngày 02/08/2020.