Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Sát

Chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Sát
Ngày 11 tháng 8 năm 2020 kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Sát. Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), TS. Ngô Tự Lập và đội ngũ cán bộ IFI xin gửi lời chúc mừng tới các bạn học viên và nước Cộng hòa Sát!

Đoạn video ngắn dưới đây sẽ giới thiệu một số thông tin và hình ảnh về Sát, một quốc gia nằm ở khu vực Trung Phi.