Khoa Quốc tế Pháp ngữ

http://www.ifi.vnu.edu.vn


Chúc mừng ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bê-nanh

Quốc khánh Benin

Quốc khánh Benin

Ngày 1 tháng 8 năm 2020 đặc biệt dành cho các học viên Bê-nanh tại IFI, kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Bénin. Nhân dịp này, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), TS. Ngô Tự Lập và đội ngũ cán bộ IFI xin gửi lời chúc mừng tới các bạn học viên và nước Cộng hòa Bê-nanh!

Đoạn video ngắn dưới đây, với sự tham gia của học viên Bê-nanh, sẽ giới thiệu một số thông tin và hình ảnh của đất nước châu Phi xinh đẹp này.