Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Tôi đã theo học một chương trình đầy đủ, chu đáo và toàn diện

Chia sẻ của học viên Nguyễn Quốc Khải, chương trình Thạc sĩ CNTT khóa 19, học bổng toàn phần và học bổng thực tập tại phòng nghiên cứu LARIS, trường Quốc tế Khoa học xử lý thông tin EISTI, Cộng hòa Pháp

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Học bổng toàn phần của IFI đã giúp tôi đạt được ước mơ

Chia sẻ của học viên ATREVI Dieudonné Fabrice, chương trình thạc sĩ CNTT khóa 18